Het doel van Tootat is een lokaal verzamelpunt te worden voor tattoo’s en de stad Rotterdam.

Lou Jonker
Olivier Halfman
Dagny Snorradottir
Romy Brand